Sustainability reporting

Become sustainable today


One platform for your sustainability reporting

Avfall-UI-seethrough

One platform - endless possibilities

Checkmark-green
Climate impact

Checkmark-green
Taxonomy reporting

Checkmark-green
Sustainability plan

Be the top performer

Use ready-made solutions or tailor your own reporting model. Harness the power of your data and become a role model when it comes to sustainability reporting.

Report according to ESRS without lots of time-consuming manual work.

INSIKT-Scorecard-Green-Couch-Plants

Sustainability plan

Engage the entire organization in sustainability work and ensure efficient work.

Taxonomy reporting

Facilitate the collection of data for your reporting according to the EU's green taxonomy

Climate impact

Simplify the process of collecting data about your climate impact and reporting according to the specific requirements of your business.

ESG-gradient-green

What is ESG?

ESG stands for Environment, Social, and Governance, and is an integrated strategy that companies and investors use to assess and manage sustainability aspects of their operations and investments. By focusing on environmental, social and governance factors, long-term sustainability and value are created. This approach promotes responsible business practices and helps create positive impacts on both society and the environment.

What is CSRD?

The CSRD, or Corporate Sustainability Reporting Directive, is a European regulation that aims to strengthen and standardize companies' reporting of sustainability information. It aims to improve the transparency and comparability of companies' sustainability performance, which in turn promotes sustainability goals and supports investors and other stakeholders in making informed decisions.

CSRD-gradient-palegreen
Bars-gradient-green

Effektivisera sammanställning av data

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green

Fördela arbetet

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Growth-gradient-green

Väx och anpassa

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Efter nya direktiv från EU är det inte konstigt att begrepp som ESG blivit väldigt populärt. Denna ökade popularitet gör sig extra tydlig utifrån tre olika vinklar.

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Flow-gradient-green
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Frequently asked questions on sustainability

Why should you report on sustainability?

In addition to the requirements that the EU has regarding sustainability reporting, there are several other reasons why companies benefit from well-executed sustainability reporting. Sustainability reporting is crucial for companies for many reasons. First, it faces increasing interest from investors and stakeholders looking for companies that take responsibility for their social and environmental footprint. Sustainability reporting also gives the company the opportunity to clearly communicate its goals, achievements and strategies to create a positive impact. In addition, it can strengthen the company's reputation and brand by demonstrating commitment to sustainability, which in turn can lead to loyalty from customers and partners. Finally, sustainability reporting is a powerful tool for internal governance and planning, as it provides insights that help the company improve its overall sustainability performance and identify areas for growth and innovation. Overall, sustainability reporting plays a key role in creating a responsible and successful future for companies and society at large.

What requirements do companies in the EU have in relation to sustainability reporting?

Within the European Union, there are various regulations and initiatives that govern how companies need to report on their sustainability efforts. These include requirements to report non-financial information and have recently been strengthened through changes in the regulatory framework. In addition, companies are affected by guidelines that establish criteria for classifying business activities as environmentally friendly and sustainable. This means that companies need to report how their operations comply with these criteria. In addition, many investors and financial institutions within the EU integrate environmental, social responsibility and good corporate governance (ESG) factors into their investment decisions. This can increase the incentives for companies to report on how they manage and integrate sustainability aspects in their operations.

Take control of your data