Vad är ESG?

Tre övergripande kriterier

ESG är en förkortning för Environmental, Social, och Governance och utgör tre övergripande kategorier av kriterier som används för att utvärdera en organisations hållbarhetsprestanda och samhällsansvar.

Person-holding-tablet

Miljöhänsyn (Environmental)

Innebär att företaget beaktar och rapporterar om sina påverkningar på miljön samt sina insatser för att minska koldioxidavtryck, energianvändning och annan negativ påverkan på naturen.

Socialt ansvar (Social)

Fokuserar på företagets relationer med dess anställda, kunder och samhället de verkar i. Det inkluderar arbetsvillkor, mångfald, människorättsfrågor och engagemang i samhällsfrågor.

Företagsstyrning (Governance)

Inbegriper effektiva och transparenta styrningsstrukturer, etik och öppenhet. Det handlar om att säkerställa att företaget styrs på ett sätt som gynnar samtliga intressenter genom till exempel hållbarhetsredovisning, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.

Inom ramen för hållbarhetsredovisning har begreppet ESG fått allt större betydelse för företag som strävar efter att integrera principer för ansvarsfullt företagande. ESG representerar tre övergripande områden – Miljöhänsyn (Environmental), Socialt ansvar (Social) och Företagsstyrning (Governance) – och utgör en holistisk strategi för att mäta och rapportera företagens påverkan på samhället och planeten. I detta sammanhang är det värt att undersöka varje dimension av ESG, börjande med miljöhänsyn.

Ett populärt begrepp

Genom att aktivt rapportera om Miljöhänsyn, Socialt ansvar och Företagsstyrning kan företag inte bara möta de växande förväntningarna från intressenter utan också positionera sig själva som hållbara aktörer i en komplex global ekonomi. ESG-kriterierna utgör en kompass för företag som strävar efter att skapa värde på ett sätt som respekterar miljön, främjar social rättvisa och bygger på transparenta och effektiva styrningsstrukturer. Att fler organisationer ökar sitt fokus på detta är märkbart och ett allmänt skifte i fokus syns tydligt ur tre olika perspektiv.


Ökade investeringar
Investerare och kapitalförvaltare integrerar ESG-kriterier i sina beslut för att minimera risk och främja hållbara investeringar.

Konsumentmedvetenhet
Medvetna konsumenter efterfrågar produkter och tjänster från företag som aktivt praktiserar hållbarhet och samhällsansvar.

Reglerande tryck

Regleringar och standarder, som EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (SFDR), kräver ökad transparens om hur företag integrerar hållbarhet i sina verksamheter.

ESG går utöver att vara en trend; det är en nödvändighet för företag som strävar efter att vara relevanta och hållbara i dagens affärsvärld. Genom att omfamna ESG som en integrerad del av sina beslut och strategier positionerar företag sig för en framtid där hållbarhet inte bara är ett ord, utan en livsstil. Så, när vi pratar om ESG, låt oss inte bara se det som tre bokstäver, utan som byggstenarna för en mer hållbar och ansvarsfull affärsframtid.

Så här hjälper INSIKT dig

Gör det enkelt att rapportera

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!