Hållbarhetsrapportering

Skapa en hållbarhetsplan

 

Säkerställ att det dagliga arbetet leder till en bättre värld.
Skapa, implementera och övervaka din hållbarhetsplan. 

Time-green-circle

Spara tid

INSIKT är fullpackad med funktioner som hjälper dig att rapportera och följa upp snabbare och träffsäkrare.

People-green-circle

Involvera rätt personer

Med avancerad behörighetsstyrning kan du enkelt involvera fler i arbetet utan att vara nervös att någon ser något den inte borde.

Gear-green-circle

Minska manuellt arbete

Låt data strömma in i INSIKT och slipp manuellt samla in och sammanställa data. Med automatisk dataladdning blir det enkelt att hålla koll.

Circles-gradient-green

Engagera hela organisationen

Med intuitiva verktyg kan du enkelt kommunicera ut din hållbarhetsplan så att alla strävar mot samma mål. Låt hela organisationen delta i arbetet direkt i INSIKT och öka delaktigheten och ägarskapet för ett större engagemang.

Följ framstegen och identifiera fallgropar

Jobbar vi i rätt riktning? Vilka aktiviteter utförs i organisationen? Gör vi tillräckligt mycket? Det är frågor som företagsledningar måste ställa sig hela tiden men där det ofta är svårt att följa vad som händer.

I INSIKT har du hela tiden koll på hur arbetet går och snabbt göra justeringar om det behövs.

Progress-gradient-palegreen
Bars-gradient-green

Effektivisera sammanställning av data

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green

Fördela arbetet

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Growth-gradient-green

Väx och anpassa

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green-square

Mer än hållbarhet

INSIKT stödjer mer än bara ditt hållbarhetsarbete. Genom att använda olika modeller kan du själv välja om du vill separera hållbarhetsarbetet kring resterande förändringsarbete eller om du vill utföra dessa tillsammans.

Taxonomi-kpi-lightgreen

Effektiv uppföljning

I INSIKT kan du alltid vrida och vända på data för att kommunicera ut resultatet så att alla förstår oavsett roll.

BarChart-gradient-green-square

Få stenkoll på allt

Genom att sätta ihop widgets från olika delar av systemet kan du få en övergripande bild av arbetet lika enkelt som du kan borra dig ner och fördjupa dig inom specifika områden.

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Efter nya direktiv från EU är det inte konstigt att begrepp som ESG blivit väldigt populärt. Denna ökade popularitet gör sig extra tydlig utifrån tre olika vinklar.

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Flow-gradient-green
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Vanliga frågor om hållbarhetsplan

Vad är en hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan är en strategisk och formell plan som fastställer företagets åtaganden och mål för att främja hållbarhet. Den innehåller vanligtvis konkreta åtgärder och strategier för att minska miljöpåverkan, främja socialt ansvarstagande och implementera god företagsstyrning. Genom att definiera tydliga mål och vägledande principer ger hållbarhetsplanen en strukturerad och målinriktad ram för att integrera hållbarhetsaspekter i företagets verksamhet och beslutsfattande. Planen används ofta för att kommunicera företagets hållbarhetsengagemang till intressenter och för att mäta och rapportera framsteg över tiden.

Varför behöver man en hållbarhetsplan?

En hållbarhetsplan är nödvändig för att vägleda och formalisera företagets åtaganden mot hållbarhet. Genom att definiera klara mål och strategier för att minska miljöpåverkan, hantera sociala frågor och främja god företagsstyrning, skapar en hållbarhetsplan en ram för ansvarsfull verksamhet. Det hjälper företag att identifiera och hantera risker, uppfylla intressenternas förväntningar och bygga en starkare relation med samhället. Dessutom kan en tydlig hållbarhetsplan positionera företaget som en ansvarstagande aktör och öka dess konkurrenskraft på lång sikt.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!