Hållbarhetsrapportering

Effektivisera din taxonomirapportering

 

Samla, dokumentera och rapportera data enligt EU-taxonomin i ett användarvänligt system.

Time-green-circle

Spara tid

INSIKT är fullpackad med funktioner som hjälper dig att rapportera och följa upp snabbare och träffsäkrare.

People-green-circle

Involvera rätt personer

Med avancerad behörighetsstyrning kan du enkelt involvera fler i arbetet utan att vara nervös att någon ser något den inte borde.

Gear-green-circle

Minska manuellt arbete

Låt data strömma in i INSIKT och slipp manuellt samla in och sammanställa data. Med automatisk dataladdning blir det enkelt att hålla koll.

Gör det enkelt att rapportera mot EU:s gröna taxonomi

Med skräddarsydda dashboards och anpassningsbara inmatningsmetoder blir det enkelt att involvera rätt personer och skapa de insikter som krävs för att nå nya nivåer.

Taxonomi-kpi

Håll reda på vad som är grönt och inte

Avgör enkelt vad som är grönt och inte samtidigt som du följer upp dess förändring över tid. Med all data på en plats får du snabbt en överblick kring omsättning (turnover), investeringar (CapEx) och driftkostnader (OpEx).

Automatisera klassificeringen av objekt

Låt INSIKT klassificera objekt åt dig. Genom att koppla på alla din system kan INSIKT själv räkna ut vilken klassificering ett objekt har. På så vis sparar du massor av tid.

Automatiserad-klassificering-av-objekt-palegreen
Chart-gradient-green-square

Automatisk sammanställning

Enkel rapportering
Slipp krånglig sammanställning för rapportering. I INSIKT finns redan all ekonomisk data från huvudboken. Tillsammans med inmatade data sammanställs all information och redovisas i enighet med krav. 

Se förändringen över tid
Eftersom INSIKT sparar all historik kan du enkelt se hur värden förändras över tid och mäta hur din organisation utvecklas.

Bars-gradient-green

Effektivisera sammanställning av data

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green

Fördela arbetet

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Growth-gradient-green

Väx och anpassa

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Efter nya direktiv från EU är det inte konstigt att begrepp som ESG blivit väldigt populärt. Denna ökade popularitet gör sig extra tydlig utifrån tre olika vinklar.

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Flow-gradient-green
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Vanliga frågor om taxonomi

Vad är EU-taxonomi?

EU:s gröna taxonomi är en regleringsram som fastställer kriterier för att klassificera ekonomiska aktiviteter som miljövänliga och hållbara. Den syftar till att främja och harmonisera investeringar mot en mer hållbar ekonomi genom att skapa en gemensam standard för vilka aktiviteter som bidrar positivt till miljön.

Vilka innefattas av EU-taxonomin?

EU:s gröna taxonomi omfattar olika ekonomiska aktiviteter och sektorer. Den strävar efter att klassificera och identifiera vilka aktiviteter som bidrar substantiellt till miljömålen i EU:s hållbarhetsagenda. De omfattade sektorerna och aktiviteterna innefattar bland annat energiproduktion, industrier, transport, jordbruk, byggsektorn och andra områden där hållbarhetskriterierna kan tillämpas. Organisationer som faller in under detta behöver rapportera in data i enighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och EU:s gröna taxonomi. De organisationer som faller utanför kan själva välja om de vill rapportera detta eller ej. Taxonomin är utformad för att ge riktlinjer för investeringar och affärsbeslut som främjar övergången till en grön och hållbar ekonomi.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!