Feather-In-Box

Vad är CSRD?

CSRD

CSRD är en förkortning för Corporate Sustainability Reporting Directive och är det direktiv från EU som ämnar att skapa optimala förutsättningar för att EU och dess medlemsstater ska nå sitt mål om att vara Net Zero till 2050.

800x800-6019

I dagens affärsvärld är hållbarhet inte längre en trend; det är en integrerad del av företagsstrategin och beslutsfattande.I denna värld blir Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) alltmer kritiskt för företag som vill bygga en stark grund för sitt ansvarstagande. Men vad är CSRD egentligen, och hur innefattas det i de aktuella EU-direktiven som stakar ut vägen för hållbart företagande?

Corporate Sustainability Reporting Directive

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är ett EU-direktiv som syftar till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att EU och dess medlemsstater ska uppnå sitt mål om att bli Net Zero senast år 2050. Förutom att verka för en mer hållbar värld har direktivet tre andra viktiga ändamål.

Anpassning till EU-direktiven
Med de senaste EU-direktiven, särskilt inom ramen för Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), är företag nu skyldiga att omfatta och rapportera hållbarhetsinformation i sina årsrapporter.

 

Standardisering för jämförbarhet
CSRD inom EU-direktiven strävar efter att standardisera rapporteringspraxis för att underlätta jämförelser mellan företag och ge intressenter en klarare bild av företagens hållbarhetsprestanda.

 

Ökad transparens och samhällsansvar
CSRD integrerar principerna om ökad transparens och samhällsansvar, vilket blir särskilt viktigt i ljuset av EU:s ambitioner att skapa en hållbar ekonomi.

Vilka omfattas av CSRD?

Sverige har sedan tidigare lagar som är striktare än övriga EU kring vilka som omfattas av denna typ av rapportering. Detta innebär att den nya lagstiftningen från EU inte ändrar vilka som omfattas avsevärt men de som omfattas får ytterligare krav på sig.

Till 2026 gäller att samtliga "stora" företag omfattas. Vad som definieras som ett "stort" företag är företag som uppfyller två av nedanstående kriterier:

  • Över 250 anställda
  • Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
  • Över 20 miljoner euro i balansomslutning

Till 2027 kommer dessutom alla små och medelstora företag som är börsnoterade omfattas av CSRD.

Positiva effekter av CSRD

Inom ramen för hållbarhetsredovisning utgör ESG (Miljöhänsyn, Socialt ansvar, och Företagsstyrning) en central komponent som inte bara speglar företagens hållbarhetsinsatser utan också deras strategiska anpassning till regelverk som CSRD och EU-direktiven. Dessa direktiv sätter en tydlig ton för företagens ansvarstagande och öppnar upp möjligheter för positiva effekter på flera nivåer.

Pink-Circle-Up

Ökad efterlevnad

Företag som anpassar sig till CSRD och EU-direktiven positionerar sig för att bättre uppfylla hållbarhetskraven och minimera risken för böter och sanktioner.

Green-Circles-Grow

Stärkt attraktionskraft

Enligt EU-direktiven kan företag som aktivt redovisar sina hållbarhetsinsatser dra till sig fler investeringar och talanger, vilket stärker deras konkurrenskraft.

Yellow-Bar-Chart

Global ledning

EU-direktiven och CSRD positionerar europeiska företag som globala ledare i hållbarhetsrapportering, vilket gynnar deras varumärkesposition internationellt.

CSRD och EU-direktiven blir således inte bara riktlinjer för efterlevnad utan en kraftfull drivkraft för att forma framtidens företag. Genom att omfamna dessa initiativ kan företag inte bara anpassa sig till den rådande hållbarhetsvågen utan också vara föregångare och pionjärer i att skapa en hållbar ekonomi.

Så här hjälper INSIKT dig

Gör det enkelt att rapportera

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!