Se det dina konkurrenter inte ser

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare.

Analysis-laptop-green-pills-on-green

Rätt information - hela tiden

Ett användarvänligt och webbaserat gränssnitt mot Microsofts OLAP-teknik gör det möjligt för alla medarbetare att skapa analyser och rapporter. Med INSIKT Analys kan information lätt vridas och vändas både som diagram och siffror av alla som vet hur en vanlig webbläsare fungerar. Medarbetarna kan själva med hjälp av verktyget se trender och förstå vad som driver verksamheten. Utifrån analyser skapas modifierbara rapporter som enkelt distribueras till andra medarbetare eller grupper av medarbetare.

INSIKT-Analysis-Diagram

Dataanalys - snabbt och enkelt

INSIKT gör det möjligt att vrida och vända, borra sig ner samt analysera data. Användarna väljer från fördefinierade rapporter eller skapar själva spontana rapporter och analyser. Information kan brytas ned till transaktionsnivå, exempelvis kan transaktioner från huvudboken visas ned till verifikatnivå. Trots kraftfull funktion och stora möjligheter baseras utvecklingen av INSIKT på grundtanken att vanliga användare på ett enkelt sätt utan utbildning ska kunna navigera och förstå viktigt affärsdata.

INSIKT-Analysis-Tabell

Heltäckande rapportering

Rapporter och analyser skapas och kan enkelt sparas för distribution till hela företaget. Användarna kan från rapporter följa data ned till transaktioner, kommentarer och inskannade fakturor. En lättillgänglig och flexibel rapportering gör att alla får tillgång till information som möjliggör bättre och säkrare beslut. Kostnadsuppföljning, försäljningsrapporter, ledningsrapporter, egna rapporter eller spontana frågor görs tillgängliga för medarbetarna. Rapporter anpassas med hjälp av analys och formateringsfunktionalitet, försäljningsrapporter kan exempelvis brytas ned på produkter, datum, säljare, lönsamhet, budgetavvikelser och så vidare.

 
INSIKT-Analysis-Urval

SE EN VIDEO

Så här fungerar INSIKT Analys

Se en kort video om hur INSIKT hjälper dig med dina analyser.

Några av alla fördelar

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies-100

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och progress. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

streamlinehq-analytics-pie-1-business-products-100

Tydlig visualisering

Ett bra beslutsstöd ger användarna möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelse och gör hela organisationen effektivare.

streamlinehq-analytics-bars-business-products-100

Kraftfull analys

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna i OLAP-kuber, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Överblick & detaljer

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

streamlinehq-time-clock-circle-interface-essential-100

Sparad tid

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som ni vinner.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!