Systematisk hyressättning

Smidig hantering av hyressättning enligt bruksvärdesprincipen.

INSIKT-hyra-laptop-on-purple

Rätt information - hela tiden​

INSIKT är ett komplett system för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen. Produkten är lättanvänd och visuell och ger såväl interna medarbetare som hyresgäster tillgång till information rörande hyressättning och lägenhetens egenskaper. Information om den enskilde hyresgästens hyra kan enkelt publiceras via internet. Det ger bostadsföretagen en möjlighet att enkelt kommunicera till samtliga hyresgäster om hur hyran är uppbyggd.

 
Hyresinformation

Hyresmodellen

Modellen som styr hyran kan enkelt och flexibelt anpassas utifrån överenskommen poängsättning. Vad som styr hyran är uppgifter om lägenheten (storlek, antal rum etc.) i kombination med värderingar av fastighetsstandard, geografiskt läge, utbud och miljö. Modellen är flexibel och anpassas enkelt efter behoven hos respektive företag.

Hyresmodell

Rapporter och kopplingar

Det är enkelt plocka fram rapporter ur systemet. INSIKT har färdiga standardrapporter och produkten stödjer även kopplingar till andra system för överföring av fastighetsdata och färdigställda hyror.

INSIKT är 100 procent serverbaserad varför installation och uppgradering bara görs på ett ställe. Användarna behöver bara en webbläsare på sin arbetsstation för att dra nytta av produktens möjligheter.

 
 
Rapporter om hyra

Några av alla fördelar

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies-100

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och utveckling. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

streamlinehq-analytics-pie-1-business-products-100

Tydlig visualisering

Ett bra beslutsstöd ger dig möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelsen och gör hela organisationen effektivare.

streamlinehq-analytics-bars-business-products-100

Kraftfull analys

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Överblick & detaljer

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

streamlinehq-time-clock-circle-interface-essential-100

Sparad tid

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som du vinner.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!