Webbaserat anläggningsregister

Få kontroll över dina tillgångar, optimera hanteringen av inventarier och förenkla beräkningen av fastighetsskatt.

INSIKT-komponent-laptop-on-orange

Hantera allt på en plats

Med INSIKT Komponent får du massor av fördelar.

INSIKT-Komponent-Fastighetsskatt-Icon-on-blue

Komponenter

Hantera komponenter och avskrivningar både bokföringsmässigt och skattemässigt. Komponenter går att utrangera, sälja och flytta. Integrera mot INSIKT Projekt och jobba med komponentfördelning direkt i pågående projekt.

INSIKT-Komponent-Inventarier-Icon-on-purple

Inventarier

Hantera avskrivningar på alla dina mark- och byggnadsinventarier. Koppla mot befintliga objekt i INSIKT Komponent för en effektiv överblick. Hantera utrangeringar, försäljning och flytt av inventarier. Du kan även enkelt beräkna och ta ut underlag för överavskrivningar.

INSIKT-Komponent-Komponenter-Icon-on-red

Fastighetsskatt

Importera taxeringsbeslut och räkna ut din budget för fastighetsskatt baserat på skatteverkets senaste takbelopp eller på simulerade takbelopp och avgifter. Ett mycket enkelt och tidsbesparande stöd.

Komponentmodell

INSIKT Komponent är ett enkelt och flexibelt verktyg där komponentmodell skapas efter kundens behov. Verktyget har inga begränsningar över val av komponentmodell eller antalet komponenter. Komponenter kan läggas på den nivå kunden önskar exempelvis Fastighet, Byggnad, Uppgång, Lokal, Lägenhet m.m. Systemet ger användaren möjlighet att på varje nivå ta fram information kring vilka komponenter som finns, se årets transaktioner, avskrivningar samt information kring skattemässiga och bokföringsmässiga värden.

 
INSIKT-Komponent-komponentmodell

Integration och konvertering

INSIKT Komponent är lättanvänt, flexibelt och visuellt. Systemet integreras med befintliga ekonomi- och fastighetssystem och via hjälpmedel konverteras enkelt befintligt bestånd. Bokföringsorder gällande avskrivningar kan skapas direkt från INSIKT Komponent och kopplas till befintligt ekonomisystem. Verktyget tillhandahåller ett rapportpaket för analys och avstämning.

INSIKT-Komponent-Integration

Koppling mot projekt

Via INSIKT Projekt finns möjligheten att vid varje projekt bestämma projektets fördelning mot komponenter, exempelvis hur stor del av projektet är fasad, tak, fönster etc. När ett projekt avslutsmarkeras i INSIKT Projekt skickas information till INSIKT Komponent, efter detta behandlas informationen och anläggningen läggs upp. Denna process ger en överblick för projektet, fördelat på fastighetsdel och komponent med anskaffningar, utrangeringar, investeringsandel, skattemässig samt moms.

 
 
INSIKT-Komponent-projektkoppling

Stöd för användaren

INSIKT Komponent underlättar för användaren att komma åt informationen kring de olika komponenterna. Via det enkla gränssnittet och en användarguide leds användaren genom de olika stegen när nya komponenter tillkommer och vilken nyttjande tid som skall gälla. När nya komponenter tillkommer på befintligt bestånd ställer systemet frågor om vad som skall ske med de komponenter som är av samma typ på samma byggnad, skall dessa utrangeras, skall nedskrivningar göras eller ingen åtgärd.

INSIKT Komponent är 100 procent serverbaserad varför installation och uppgradering bara görs på ett ställe. Användarna behöver bara en webbläsare på sin arbetsstation för att dra nytta av produktens möjligheter.

INSIKT-Komponent-Stod

SE EN VIDEO

Så här fungerar INSIKT Komponent

Se en kort video om hur INSIKT gör det enkelt att hantera ditt komponentregister.

Några av alla fördelar

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies-100

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och utveckling. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

streamlinehq-analytics-pie-1-business-products-100

Tydlig visualisering

Ett bra beslutsstöd ger dig möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelsen och gör hela organisationen effektivare.

streamlinehq-analytics-bars-business-products-100

Kraftfull analys

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Överblick & detaljer

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

streamlinehq-time-clock-circle-interface-essential-100

Sparad tid

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som du vinner.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!