Nå nya höjder

Med Målstyrning kan du enkelt sätta egna och gemensamma mål och effektivt kommunicera strategier till hela organisationen. Verktyget är dynamiskt och stödjer organisationens målstyrningsarbete från planering och utförande till uppföljning.

INSIKT-scorecard-laptop-on-yellow

Få hela verksamheten att sträva mot samma mål

Med INSIKT Målstyrning engageras och involveras alla delar av verksamheten genom att verksamhetens övergripande mål tydliggörs och kopplas samman med aktiviteter på alla nivåer inom organisationen. Öka engagemanget och skapa transparens när alla medarbetare får en bra överblick av de gemensamma målen som hela organisationen arbetar mot.

Skapa mått och sätt målvärden kopplade till organisationens mål för att säkerställa att dessa ger önskad effekt. Komplettera magkänslan med siffror som styrker att ni är på väg i rätt riktning, eller upptäck i tid när ett mål måste förändras eller förbättras.

 
INSIKT-Scorecard-Mal

Ökad kommunikation för bättre resultat

Med INSIKT Målstyrning blir det enkelt att definiera, visualisera och kommunicera ut verksamhetens gemensamma mål till hela organisationen. Övergripande mål eller visioner bryts med enkelhet ner till delmål och aktiviteter för att omvandla mål till handling.

I INSIKT är det enkelt att sätta mål som grundar sig i verksamhetens vision och långsiktiga strategi samtidigt som verktyget är anpassat för att stödja ett löpande förbättringsarbete. Med ett intuitivt och lättnavigerat gränssnitt kan användare själva justera, skapa, prioritera och delegera bland mål och aktiviteter med ett knapptryck.

Malstyrning-Kommunikation

Säkerställ måluppfyllnad – Nå era mål i en snabbt föränderlig omvärld

INSIKT stödjer en dynamisk målsättningsprocess där användaren via informativa anpassade portalrapporter direkt kan se hur olika delar av organisationen ligger till utan att behöva lägga tid på sammanställning. Beröm väl utförda aktiviteter, påminn om förseningar och prioritera utefter nya förutsättningar. Du bestämmer själv hur du vill följa upp och analysera arbetet och kan enkelt skapa egna rapporter att dela inom organisationen.

INSIKT Målstyrning kan även kopplas samman med INSIKT Analys, Planering och Projekt för en effektiv helhetslösning som möter hela verksamhetens behov.

 
 
Malstyrning-Uppfyllnad

LÄS MER

Vad är målstyrning?

Målstyrning blir allt viktigare i den moderna organisationen. Men vad är det och hur använder man det?

Några av alla fördelar

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies-100

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och utveckling. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

streamlinehq-analytics-pie-1-business-products-100

Tydlig visualisering

Ett bra beslutsstöd ger dig möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelsen och gör hela organisationen effektivare.

streamlinehq-analytics-bars-business-products-100

Kraftfull analys

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Överblick & detaljer

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

streamlinehq-time-clock-circle-interface-essential-100

Sparad tid

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som du vinner.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!