Planera för att lyckas

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Planning-laptop-purple-shapes

Rätt information - hela tiden​

Genom produktens webbgränssnitt kan ett stort antal medarbetare involveras i budgetarbetet utan att göra processen svår och tidskrävande. Med INSIKT som budgetverktyg kan planeringsarbetet med budget eller rullande prognoser snabbas upp samtidigt som en större delaktighet bland medarbetarna skapas. Data matas in via webbläsaren och integreras mot underliggande verksamhetssystem. Analys av differenser mellan faktiskt utfall och planer sker enkelt med INSIKT Analys.

 
INSIKT-Planning-Resultat

Mindre manuellt arbete, mer analys

Istället för att ekonomiavdelningen ska lägga resurser på insamling och hantering av data knappar medarbetarna själva in informationen som sedan automatiskt integreras och konsolideras. Fokus kan istället läggas på kvalitativt arbete som analys och planering. Den direkta dialogen mellan användare uppmuntras och förenklas vilket kortar tiden för budgetarbetet och ökar kvaliteten.

INSIKT-Analysis-Diagram

Smarta funktioner

INSIKT Planering innehåller en rad smarta lösningar som underlättar planeringsarbetet. Arbetsflöden med attest, övervakning och kontroll. Integration mot underliggande verksamhetssystem . Koppling till INSIKT Analys som gör det enkelt att analysera differenser mellan utfall och planerat. Produkten har även stöd för simulering, loggning, planeringsinstruktioner samt drivarbaserad budgetering. Värden kan även kompletteras med kommentarer och dokument ner till specifika celler vilket underlättar förståelse och dialog mellan olika medarbetare.

 
 
INSIKT-Planning-Periodisering

SE EN VIDEO

Så här fungerar INSIKT Planering

Se en kort video om hur INSIKT hjälper dig med ditt planeringsarbete.

Några av alla fördelar

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies-100

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och utveckling. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

streamlinehq-analytics-pie-1-business-products-100

Tydlig visualisering

Ett bra beslutsstöd ger dig möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelsen och gör hela organisationen effektivare.

streamlinehq-analytics-bars-business-products-100

Kraftfull analys

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Överblick & detaljer

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

streamlinehq-time-clock-circle-interface-essential-100

Sparad tid

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som du vinner.

Se hur allt hänger ihop

Med INSIKT får du inte bara en kraftfull lösning för ditt planeringsarbete utan kan enkelt jobba ihop med de andra delarna av produkten. Låt målen i Målstyrning sätta riktningen, styr alla dina projekt i Projekt, sätt årets budget i Planering och följ upp allting i Analys.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!