Ett komplett projektverktyg

Ett heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt.

INSIKT-project-laptop-on-red

Processer

INSIKT stödjer hela projektarbetet genom processmallar som är anpassade för olika typer av projekt. Projektdeltagare kopplas enkelt till projekt genom olika roller och ansvar fördelas för olika aktiviteter under hela projektprocessen. Innehållet i projektprocessen kan variera beroende på projekttyp. Processer sätts upp som en sekvens av tidsatta faser där varje fas innehåller ett antal aktiviteter och delaktiviteter. Projektet löper framåt genom klarmarkering och attest av genomförda aktiviteter och delaktiviteter.

 
Projekt-Process

Projektkalkyler

INSIKT gör det möjligt att hantera olika typer av ekonomiska kalkyler som är direkt kopplade till de olika projekten. Med lösningen skapas enkelt projektkalkyler för kostnader, likviditet, investeringar, inflyttning/evakuering samt K3. Informationen från källsystem integreras och konsolideras per automatik och användarna arbetar alltid med aktuell information. Resultatet av projektkalkyler förs per automatik över till verksamhetens budget och kan analyseras ned på detaljnivå.

Projekt-Kalkyl

Projektportfölj

Portföljvyn ger en snabb och överskådlig bild över alla era projekt med ekonomi, processer, risker och nyckeltal. Växla snabbt till INSIKT Analys för djupare analyser.

 
 
Projekt-Portfolj

LÄS MER

Hur gör man en träffsäker projektkalkyl?

En projektkalkyl kan se ut på en mängd olika sätt. Hur bör man tänka för att få en så träffsäker projektkalkyl som möjligt?

Några av alla fördelar

streamlinehq-legal-scale-unequal-work-office-companies-100

Data blir beslut

Att underbygga dina beslut med fakta är givetvis en av de absolut största fördelarna med ett beslutsstöd. Titta på historisk data, stäm av nuläget eller gör framtida prognoser för att säkerställa att rätt beslut tas.

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Tillgängligt för alla

Medarbetarna har tillgång till data utifrån sitt ansvarsområde och kan se trender och utveckling. Detta ökar engagemanget och gynnar hela organisationen.

streamlinehq-analytics-pie-1-business-products-100

Tydlig visualisering

Ett bra beslutsstöd ger dig möjlighet att skapa interaktiva rapporter där du kan presentera din data med diagram eller andra mätare. Det ökar förståelsen och gör hela organisationen effektivare.

streamlinehq-analytics-bars-business-products-100

Kraftfull analys

Med visualiseringar, nyckeltal, möjligheten till in- och utzoomning, att vrida och vända på siffrorna, gör att många av dina medarbetare kan delta i det så viktiga analysarbetet.

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Överblick & detaljer

Ibland behöver du riktigt borra i siffror för att förstå och ibland är det precis tvärtom, du behöver helikopterperspektivet för att se helheten. Ett bra beslutsstöd ger dig båda möjligheterna.

streamlinehq-time-clock-circle-interface-essential-100

Sparad tid

Med automatiserad inhämtning av data och rapporter som uppdateras automatiskt minskas felmarginaler vid sidan av all tid som du vinner.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!