BDX når nya mål med INSIKT

 
Att säkerställa att en organisation så stor och bred som BDX jobbar i en och samma riktning är en utmaning. BDX har kommit långt i sitt målstyrningsarbete och har många tips på hur man når nya nivåer.
BDX-peopl-bg

BDX använder: Analys, Planering & Målstyrning

Förbättrad struktur

Innan INSIKT Målstyrning hade BDX inte ett enhetligt målstyrningsarbete. Det gjorde att det var svårt att löpande följa målen samt skapade en osäkerhet i resultatuppföljning och vetskap om att alla fokuserade mot samma mål.
 
- För mig som arbetar koncernövergripande var det svårt att bilda mig en uppfattning om hur koncernen låg till och vad som skedde ute i verksamheten gällande målarbete. Jag fick anta och söka fram information om hur arbetet gick vilket var väldigt tidskrävande.
 
Avsaknaden av ett enhetligt målarbete samt utmaningen i att sammanställa arbetet gjorde det även svårt att likrikta och fokusera verksamheten mot gemensamma mål.
 
- Det var svårt. Vi hade heller inte en tydlig röd tråd utan det var väldigt spretigt. Även om alla försökte jobba mot samma mål blev det svårt att säkerställa att vi arbetade så effektivt som möjligt.
 

Karoline förklarar vidare hur olika avdelningschefer hade olika arbetssätt för uppgiften. Olika verktyg blandades med varandra och det blev allt spretigare desto djupare man kom. Detta försvårade uppföljningen än mer.

- Det var väldigt spretigt och svårt att få en ordentlig överblick. I vissa fall var det rent av så personberoende att man var tvungen att ringa upp en person och fråga hur det går för att bilda sig en uppfattning.

Detta resulterade i att uppföljningen inte alltid gjordes på den nivå som önskades. I stället stannade ofta uppföljningen i mål som rapporterades i års- och hållbarhetsredovisning samt att de mer ”mjuka värdena” följdes upp en gång per år.
BDX-machine

Den röda tråden

BDX är en förebild när det kommer till målstyrningsarbete och något de gör extra bra är att etablera en tydlig röd tråd genom sina mål. Det finns en tydlig tankegång om hur olika mål, mått och aktiviteter påverkar varandra för att säkerställa maximal effekt. Det finns även ett gediget fokus på att involvera hela organisationen och öka engagemanget genom alla nivåer. Förutom en tydligt satt vision och affärsidé finns en genomarbetad affärsplan på plats. Affärsplanen består av en nulägesanalys, en marknadsplan, en budget och övergripande mål där allt hänger ihop.

- Marknadsplanen är då den röda tråden från den strategiska planen och de övergripande målen. De övergripande målen bryts ner till verksamhetsmål och sedan kopplas aktiviteter på och allt följs upp i form av mätetal. Tidigare hade budgeten ett eget liv. Visst, det hängde ihop men man pratade inte om det på det viset just att budgeten är en del av vår affärsplan.

Att kunna samla allting på en plats, i ett verktyg som organisationen redan var bekväm med, blev ett ordentligt lyft för BDX. En röd tråd genom hela målstyrningsarbetet som dessutom blir enkel att ta till sig av verksamheten och likrikta arbetet för maximal effekt. 

"Lägg bara in det!"

Karoline Frykman
CFO, BDX

Guldmedaljerna på väggen

Ytterligare en effekt INSIKT Målstyrning gett BDX är att det pratas mer om mål i de flesta forumen.
 
- Tidigare arbetade vi fokuserat med Ekonomidialoger, idag har vi tagit nästa steg och arbetar med Måldialoger där fokuset inte enbart är på ekonomi. Att jobba med mål skapar ett större engagemang bland alla medarbetare, men det är även viktigt att det arbetas med löpande. Målarbete får inte bli en pappersprodukt, något fint i bokhyllan som plockas fram när ledningen efterfrågar den. Vi noterar att måldialoger i varje division och affärsområde får den effekt som önskas även på koncernövergripande nivå. Det skapar ett intresse till att veta måluppfyllnad och att arbeta proaktivt.
 
Karoline nämner även vikten av att göra arbetet roligt. De har valt ut tre mål som de anser ska ha ett extra fokus under detta år.
 
- När vi stjärnmarkerade de tre målen gav vår VD oss tre chokladguldmedaljer som vi ska skriva målen på och hänga upp på en plats där man ser dem och blir påmind om. Det tyckte jag var innovativt!

Hur kommer man i gång?

BDX har gjort ett gediget jobb med sitt målstyrningsarbete och kommit ordentligt långt. På frågan om hur man kommer i gång med sitt målstyrningsarbete har Karoline dock ett väldigt tydligt svar.

- Det är bara att lägga in det i INSIKT! Kör i gång och utvärdera samt förändra löpande. Vi har redan tagit ett jättekliv bara genom att prata mer om målen och jag tror vi kommer bli bättre ju mer vi arbetar med det!

LÄS MER

Karolines 5 tips för att komma igång med målstyrning

BDX använder

Analys

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare

Läs mer

Planering

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Läs mer

Målstyrning

Med Målstyrning kan du enkelt sätta egna och gemensamma mål och effektivt kommunicera strategier till hela organisationen. Verktyget är dynamiskt och stödjer organisationens målstyrningsarbete från planering och utförande till uppföljning.

Läs mer

Läs mer

Gör som BDX - ta kontrollen över din data.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!