Presto säkrar framtiden med INSIKT som beslutsstöd

 
 

Presto Brandsäkerhet AB är nordens ledande leverantör av lösningar för brandsäkerhet. Varje år hjälper Presto omkring 20 000 kunder med brandsäkerhet.

 

Varje dag hjälper Presto sina kunder med brandskydd och säkerhetsrelaterade utbildningar. Det innebär att de hjälper företag och organisationer i Sverige, Norge och Finland med att säkerställa att de har en säker miljö som är skyddad mot brand samt att ingen eller inga ska skadas av brand eller olycka. Idag finns Presto runt om i Norden och har cirka 700 medarbetare. De omsätter kring 1 miljard kronor och hjälper cirka 20 000 kunder varje år med att säkerställa att de har ett bra brandskydd och att de vet hur de ska jobba säkert i sin dagliga verksamhet.

Innan INSIKT

Olof Fransson arbetar som CFO på Presto. Han beskriver hur företagets tillväxt så småningom ledde till en situation där hanteringen av verksamhetens komplexitet blev för svår.

– Vi hade vuxit ur det stadiet i vår tillväxtresa och vi behövde ett verktyg som skalade bättre med vår verksamhet, helt enkelt, berättar Olof. Innan vi hade INSIKT så la vi ned mera tid på att göra manuella uppdateringar av modeller och uppföljningsmallar, så det gick åt relativt mycket tid för att hålla hela modellen ajour med hur verkligheten faktiskt förändrade sig.

– Innan vi implementerade INSIKT har vi arbetat med ett gammalt BI-verktyg som bara kunde, i stort sett, läsa data och sammanställa det, förklarar Tatiana Pryadko, Business controller. Hon förklarar vidare att det bara var finansiell data. Våra slutanvändare kunde bara se siffror och kunde inte borra ned sig och förstå var siffrorna kommer ifrån. Vi hade också ett arbete i Excel, på sidan om, som krävde ganska mycket tid från oss för att sammanställa all data.

Tatiana beskriver även hur man tidigare skickade Excel-filer fram och tillbaka inom organisationen vilket skapade en osäkerhet kring vad som var korrekt då formler ibland var missvisande och rader kunde ha flyttat på sig. Det hela ledde tillslut till ett väldigt omständligt budgetarbete. 

Hur såg er vardag ut innan INSIKT?

– Innan vi implementerade INSIKT krävde vårt budgetarbetet ganska mycket handpåläggningar. Systemet vi hade innan INSIKT kunde inte hantera periodiseringar på avdelningsnivå, vilket INSIKT hanterar väldigt avancerat, förklarar Tatiana. 

– Det var ett ganska ineffektivt sätt att arbeta som naturligtvis också leder till risk för kvalitetsbrister, fortsätter Olof. Är det flera manuella moment ökar risken för att man glömmer någonting och att det blir fel av misstag. Det var en situation med risk för kvalitetsbrister vid sidan om att det också tog onödigt mycket tid.

Hur gick implementationen?

Efter att behovet var identifierat och lösningen var framskissad gick det snabbt till att Presto var i gång med arbetet i INSIKT.

– Implementeringen av INSIKT har gått väldigt bra ut mitt perspektiv och jag skulle säga att den har gått väldigt fort och ändå på ett kvalitetssäkert sätt, berättar Olof. Nyckeln till det tror jag har varit att vi fick ganska tidigt en realistisk bild från INSIKTs implementationsteam om vad systemet kan göra och vad det inte kan göra. Det gjorde att vi fick en möjlighet att sätta en bra plan där vi hade tydliga förväntningar som också var realistiska och nåbara. Detta gjorde att vi kunde driva på projektet i snabb takt. Från det att vi startade tills att vi var i mål gick det ungefär 2 månader tills vi hade en budgetmodell som gick att använda i hela verksamheten i Norden.

Att man kan gå rakt på: ”Vad betyder siffrorna då?” snarare än att diskutera ”Är det rätt siffror vi tittar på?”

Olof Fransson
CFO

Hur har det blivit?

Idag använder Presto INSIKT dagligen och det är navet till hela budget- och analysarbetet. Analysmodulen används till daglig och månatlig uppföljning av resultat och planeringsmodulen används till både budget- och prognossättning löpande under hela året. Olof betonar dock vikten av att alla i organisationen numera har tillgång till samma data.

– Den huvudsakliga skillnaden mot tidigare är väl att nu har vi dels en version av sanningen, det vill säga att alla i koncernen tittar på samma siffror och vi behöver inte lägga tid på att diskutera om det är den ena eller de andra siffran som gäller, utan vi vet att det är samma siffror som vi tittar på. Och alla är överens om det och det gör, så att säga, nulägesanalysen betydligt enklare. Att man kan gå rakt på: ”Vad betyder siffrorna då?” snarare än att diskutera ”Är det rätt siffror vi tittar på?”. 

Även Tatiana instämmer i att arbetet idag har blivit mycket kraftfullare och effektivare.

– Nu har vi mycket bättre bild: Var kommer alla siffrorna ifrån. Under budget kan vi periodisera kostnader på rätt månad, vi kan hantera lönebudget på individnivå. I dagsläget har vi mer förtroende till våra siffror under budgetarbetet nu när vi har INSIKT så kan vi lägga mer tid på att analysarbete, kvalitativt arbete än att bara sitta och bygga rapporter.

Presto använder

Läs mer

Gör som Presto - ta kontrollen över din data.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!