Så minskade Profoto tiden för en prognos från 3 månader till 3 veckor

 
 

För ett internationellt bolag som står för hög kvalitet och innovation är det extra viktigt att allt fungerar som tänkt.

Profoto-on-bg
Profoto använder: Analys, Planering & Projekt

Med kontor från Tokyo till New York, en omsättning på väg mot en miljard och en börsnotering i bagaget är Profoto ett lysande exempel på en organisation som har nyttjat datats kraft till att blir effektivare, mer flexibla och lönsammare. Amanda Åström arbetar som Head of Investor Relations och Finance Business Partner på Profoto. Hon var en viktig kugge i börsnoteringen och har haft ett stort inflytande på bolagets business intelligence lösning. 

Beyond Budgeting, målstyrning och OKR

I en föränderlig värld där förutsättningarna ändras konstant är det viktigt för en organisation att ha robusta strategier för att hantera dessa. Med allt från pandemier till AI måste bolaget hela tiden veta vart de ska och hur de kommer dit. För att uppnå detta arbetar Profoto med Beyond Budgeting, målstyrning och OKR. Där sätter man upp mål på bolagsnivå som sedan bryts ner till varje individ.

Arbetssättet Beyond Budgeting tillsammans med INSIKT är vad som gör att Profoto kan fokusera på det viktigaste - utveckla marknadens bästa produkter och öka sin tillväxt. I INSIKT kan Profoto enkelt se över sina mål varje kvartal och säkerställa att man kan planera för att nå dessa. Även i den faktiska budgeten krävs att det finns flexibilitet.

- Tidigare tog budgetarbetet 3-4 månader. När man väl var klar med den hade man dels tappat ett kvartal, man hade planerat för ett projekt som skulle göras om 12 månader men när man väl genomförde det så gjorde man det för att det var planerat och man glömde att ifrågasätta vad som faktiskt var syftet och målet med projektet och huruvida projektet ens fortfarande är relevant, förklarar Amanda.

Nu sparas mycket tid i planeringsarbetet. Tiden för att komma igång är mycket kortare eftersom det går mindre tid mellan prognoserna. Dessutom underlättar det inmatningen då man endast behöver mata in justeringar och inte behöver börja om på nytt. Profoto har även effektiviserat den faktiska inmatningen. Nu matar man endast in värden på huvudprodukter. Accessoarer och tillbehör är nycklade till huvudprodukten och får automatiskt sina värden baserat på tidigare utfall. Även det sparar in mycket tid och möda.

Beyond Budgeting

Beyond Budgeting handlar om att frångå  konventionella budgeteringsprocesser för att på sikt effektivisera styrningen över en organisation. Genom att överge de traditionella budgeteringsmetoderna strävar Beyond Budgeting att skapa en mer decentraliserad organisation och en anpassningsbar uppsättning av ledningsprocesser.

Flexibiliteten är A och O

Det var just därför beslutet föll på INSIKT. Profoto behövde att rörligt verktyg som möjliggjorde förändringar och omvärderingar allt efter tiden går. Detta gör de genom två olika perspektiv. Först nerifrån och upp där varje säljare i hela organisationen är delaktiga och lägger en prognos för sina kunder och den kvantitet de tror att de kommer sälja till varje kund. Därefter går de kostnadsansvariga in och lägger en resultatbudget (profit and loss) och planerar avdelningens alla kostnader. Efter detta ses siffrorna över från motsatt perspektiv - uppifrån och ned. Där är istället fokus på huruvida planerade värden leder till att bolaget uppnår sina finansiella mål. Gör man inte det får man helt enkelt justera prognosen för att tillgodose dessa mål.

Flexibilitetens vikt blev väldigt tydlig under pandemin där man, under andra kvartalet, tappade cirka 60% av försäljningen helt plötsligt. Man behövde ställa om mitt i en prognosprocess. Man skapade ett kostnadsbesparingsprogram med mål och tillvägagångssätt och lade in det i budgeten. På så vis kunde man effektivt kontrollera resultatet. Resultatet blev en lönsam EBIT redan efter två kvartal.

”Det är det som är så häftigt. Över 100 personer är med och bidrar med sin expertis till varje budget.”

Amanda Åström 
Head of Investor Relations & Finance Business Partner

En cirkel av lärdomar

Att arbeta på detta vis passar Profoto perfekt. De får dessutom en väldigt tydlig ansvarsfördelning. Varje kostnadsställe får sin budget, som de dessutom skapat själva, och kan enkelt jämföra planerade värden mot utfall vilket sedermera skapar mer kunskap och en mer träffsäker budget nästa gång. 

- Det är det som är så häftigt. Över 100 personer är med och bidrar med sin expertis till varje budget. Jag som processansvarig behöver ju nästan inte göra något säger Amanda med glimten i ögat.

Amandas uppgift blir istället att säkerställa att de aktiviteter som utförs faktiskt är lönsamma.

- När vi haft intervjuer för att tillsätta nya Business Controller så har vi flera gånger fått frågan ”Men vad menar, lägger inte du in budgeten för organisation? Är det inte det jag ska göra?”. Det är väldigt kul att kunna svara att deras uppgift kommer vara att helt enkelt kontrollera att det som alla andra matat in är lönsamt och att man sedermera faktiskt följer planen.

amanda-astrom-profoto-square

Amandas 5 fördelar med Beyond Budgeting

 
  1. Det är otroligt agilt. För ett bolag med många utmaningar och rörliga delar är det perfekt för att hinna med.

  2. Det skapar engagemang då fler involveras i planeringsarbetet.

  3. Kostnadsmedvetenheten ökar då ansvaret sprids ut i organisationen.

  4. Arbetet blir effektivare genom det delegerade ansvaret - både för planerings- och uppföljningsarbetet.

  5. Det blir enklare att få snabba indikationer kring lönsamheten och därefter agera ifall något går åt fel håll.

Profoto använder

Analys

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare

Läs mer

Planering

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Läs mer

Projekt

Projekt är ett heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt.

Läs mer

Fortsätt läsa

Gör som Profoto och 100-tals andra - ta kontrollen över din data.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!