Ett vanligt fastighetsbolag med ovanliga idéer

 

Med närmare två miljoner kvadratmeter yta av fastigheter att förvalta är Willhem ett av Sveriges absolut största bostadsbolag. En tuff utmaning som kräver gedigna verktyg.

Sebastian-Borjesson-Hakan-Jernberg-Willhem

Willhem använder: Analys & Planering

"Alla vill hem"

Willhem är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på cirka 57 miljarder. Med utmaningen att förvalta 1,9 miljoner kvadratmeter i en osäker tid krävs att man är lösningsorienterad och vågar satsa.

- Vi brukar säga att vi är ett vanligt fastighetsbolag med ovanliga idéer. Vårt mål är att vårt arbete ska göra ett så stort avtryck att man pratar om hur man gjorde före och efter Willhem berättar Sebastian med ett leende.

Deras engagerade arbete återspeglas till och med som en liten ordvits i bolagets namn.

Alla ska vara stolta och trivas med sitt boende – Alla vill hem

Willhem-fastighet

Högt uppsatta mål

För att ta sitt ansvar och bidra till en hållbar utveckling har Willhem satt upp flera mål avseende energiförbrukning och utsläpp. 2012 sattes målet att halvera mängden inköpt energi till 2030. 2018 lades även mål på att vara netto 0 från direkta utsläpp 2030 samt att även halvera de indirekta utsläppen till 2030. Att nå så pass högt uppsatta mål kräver mycket uppföljning och gediget controlling-arbete. För att möjliggöra detta har man en samling rapporter som gör det enkelt att samla in den information som krävs. Dels månadsrapporter per ort, där alla har egna resultatansvar, men såklart även rapporter på bolagsnivå.

Eftersom olika orter står inför olika utmaningar är målen uppsatta med ortsspecifika mått. Varje ort har sina egna projektvolymer, fastigheter och förutsättningar. Här underlättar INSIKT då Willhem enkelt kan växla mellan helikopterperspektiv och detaljfokus. Här spelar också kommentarer en nyckelroll. Orterna kommenterar alla förändringar och äger frågan själva på sin ort. På så vis kan de snabbt och smidigt följa upp de effekter som investeringarna får.

- Man ser snabbt att något händer och att förvaltningen kan reagera på det. Vi kan inte sätta in en värmepump i en fastighet och bara säga ”Lycka till” utan vi måste sedan se vilken effekt det ger och arbeta därefter förklarar Sebastian.

"Vi kan inte sätta in en värmepump i en fastighet och bara säga ”Lycka till” utan vi måste sedan se vilken effekt det ger och arbeta därefter."

Sebastian Börjesson
Koncerncontroller, Willhem

Elkrisen

Just det ortsspecifika arbetets vikt och skillnaden i förutsättningar på olika orter ter sig extra tydligt när man tittar på energiförbrukningen, något som har väldigt hög prioritet hos Willhem. För att komma till bukt med stigande elpriser har Willhem tagit till flera olika åtgärder. Men, en åtgärd som lämpar sig på en ort behöver inte lämpa sig på en annan.

- Till exempel nu när elpriserna sticker i SE4. Åtgärderna i stockholmstrakterna kanske inte är applicerbara längre söderut för att elen blir för dyr. Å andra sidan kanske det är mer lönsamt att montera solceller i de områdena. Även om man får samma mängd el så kan besparingen bli desto högre samt intäkten högre om man skulle sälja något förklarar Håkan.

Sebastian lyfter även fram den analytiska kraften som finns i att kunna jämföra data från olika källor mot varandra. På så vis kan de till exempel analysera driftnettot i relation till förbrukningssiffrorna och komma till nya insikter och få en djupare förståelse av sambanden däremellan.

- Ett projekt kanske har minskat förbrukningen väldigt bra men kostnadsmässigt kanske vi inte fick det utfall vi önskat oss till följd av någon annan faktor som vi då får fördjupa oss inom. Det ger oss en bättre förståelse kring vad som fungerar bra och inte samt hur det skiljer sig från ort till ort. Det går inte att ha en metod för alla hus utan det krävs hela tiden specifika anpassningar till situationen berättar Sebastian.

Vägen framåt

Det syns tydligt att Willhem vill fortsätta i samma goda riktning och har mängder med idéer för sin framtida användning av INSIKT. Även här gör sig energipriser påminda. Eftersom flera energileverantörer ändrat sin prismodell på så vis att effekten är en större del av kostnaden har detta blivit en prioriterad fråga. I flera fall baseras kundernas årskostnad på några få dygn då effekten var som högst. Det innebär att man kan få en väldigt hög kostnad som dessutom kommer lite i blindo om man inte har en bra planering och uppföljning. 

- Kan vi minska effektuttaget för en anläggning med till exempel 50KW några specifika dagar om året finns det mycket pengar att spara. På så vis kan vi hålla nere kostnaderna trots dessa förändringar. Har vi den typen av information i INSIKT så kan vi ha stenkoll hela tiden. Vi behöver inte fråga runt efter information utan allt finns uppdaterat på en och samma plats berättar Håkan. 

- Vi vill fortsätta förflyttningen bort från de manuella uppgifterna och gå mot värdeskapande controlling. Ingen kopiering mellan olika källor eller sammanställning av simpel data. Det är bara tidsslöseri och inte värdeskapande. Istället ska vi lägga tiden på det som faktiskt skapar värde instämmer Sebastian.

Sebastian och Håkans 5 favoriter i INSIKT

1. Kunna bygga själv
Möjligheten att kunna bygga allting själv om man vill. Man kan verkligen vrida och vända på allt.

2. Enkelt att ta till sig för alla
Att kunna visualisera data på ett intuitivt och snyggt sätt. Vi har blandat med projektledare, drifttekniker och ingenjörer som har en väldigt stor förståelse i energifrågor men vi har samtidigt en förvaltning som kanske inte är lika bevandrade i det ämnet och att då kunna ta fram en rapport som talar deras språk är väldigt värdefullt.

3. Mängder av bra funktioner
Alla små funktioner som underlättar. Portalrapporter, dynamiska rapporter och kommentarsfunktioner - banala saker men som underlättar enormt mycket. 

4. Aggregera och fördjupa
Att enkelt att aggregera siffror och lika enkelt att ta sig hela vägen ner till en specifik mätpunkt.

5. Tillgängligt för alla
Möjligheten att göra siffrorna tillgängliga för alla. Man ska inte vara tvungen att vara en siffernörd eller Excelproffs för att kunna ta till sig informationen.

Sebastian-Borjesson-&-Hakan-Jernberg---Willhem-standing

Willhem använder

Analys

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare

Läs mer

Planering

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Läs mer

Läs mer

Gör som BDX - ta kontrollen över din data.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!