Vad är ett beslutsstöd?

Säkert har du stött på begreppet – Business Intelligence, eller beslutsstöd som vi väljer att kalla det. Men vad är det i grunden och vad är de största fördelarna? 

Green-lines-on-dark-green

Informationspulsen har aldrig varit högre – och det ställs stora krav på företag och organisationer som vill hänga med. För att kunna agera snabbt och ha på fötterna när det ska fattas beslut behöver du tillgång till bra information.

Data och information i alla dess former finns det i regel mycket av. Våra datasystem spottar ur sig enorma mängder information varje sekund – tänk bara på vad exempelvis ekonomi-, produktions-, marknads- och säljavdelningen genererar på någon vecka! 

Så då skulle man kunna tro att vi har alla förutsättningar att kunna arbeta datadrivet, snabbfotat fulla av insikter som våra system ger oss? 

I grunden ja, men det krävs lite mer. För att vår information i våra olika system ska kunna utgöra en riktigt strategisk fördel måste de bryggas samman och presenteras på ett sådant sätt att det inte finns något hinder för dig att nå den information du vill ha. Då kan vårt råa data bli användbart på ett helt nytt sätt, det kan ge dig insikter, eller nyttjas för prognoser och analyser. Om du har ett sånt system på plats kallas det för ett beslutsstöd.

Ett beslutsstöd – vad är det egentligen?

Enkelt förklarat handlar det om du ska ha tillgång till kritisk information så att du kan svara på din organisations viktigaste frågor. Alla dina data, från olika system, förvandlas till värdefull information, så pass betydande och agerbar att du kan styra din verksamhet efter dem och fatta beslut.

I botten finns givetvis teknik, en modern databas och programvaror som är uppbyggda på ett sätt så att du och dina medarbetare kan närma dig informationen på ett bra sätt. Men syftet är att kunna fatta faktabaserade affärsbeslut.

"En bred kategori av applikationer av teknologier för att samla, lagra, analysera, dela och ge åtkomst till data för att hjälpa anställda att kunna fatta bättre affärsbeslut"

Gartner

Beslutsstöd i praktiken

Vad kan det vara i praktiken? Det kan handla om realtidsuppdaterade nyckeltal för lönsamhetsanalyser, du kanske vill förstå hur försäljningen på en viss marknad ser ut och om ni nått era mål, du behöver ett underlag för att prognostisera och planera för nästa kvartal eller så vill du vrida och vända på ett ekonomiskt underlag för att hitta mönster och trender.

Ett bra beslutsstödssystem, implementerat med sikte på affärsmål och som bottnar i vad som verkligen betyder något för din affär, kommer ge dig strategiska fördelar. Det hjälper dig förstå varför det har gått si eller så och det hjälper dig utvinna insikter i din verksamhet på alla plan.

”För oss handlar beslutsstöd om tillgänglighet till rätt information. Det finns stora behov av flexibla rapporter, analyser och planer för att kunna fatta väl underbyggda beslut”

Stefan Sehlstedt
VD

Vill du se hur ett beslutsstöd ser ut?

Kontakta oss

Vill du veta mer om beslutsstöd? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att bli mer datadriven.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!