Så effektiviserar INSIKT fastighetsbranschen 

Våra kunder inom  fastighetsbranschen  får genom INSIKT ett effektivt sätt att styra sin verksamhet, utföra ekonomisk och operationell planering samt skapa en djupare verksamhetsförståelse genom kraftfull analys.
 
Genom ett smidigt gränssnitt kan hela organisationen arbeta tillsammans direkt i webbläsaren. På så vis säkerställs att alla utgår från samma uppdaterade information och slipper lägga tid på att hantera data.

”Med INSIKT har SABO äntligen hittat ett bra stöd för hyressättning att rekommendera våra medlemmar.”

Roland Sernlind
SABO

Vanliga moduler inom fastighet

Analys

Ett användarvänligt verktyg som låter dig göra allt från att identifiera trender till att bygga rapporter och dela med dina medarbetare – direkt i din webbläsare

Läs mer

Planering

Allt du behöver för en träffsäker planering. Genom produktens webbgränssnitt kan du involvera hela organisationen och effektivisera arbetet.

Läs mer

Projekt

Projekt är ett heltäckande verktyg för projekthantering. Verktyget stödjer hela verksamhetens projektbehov oavsett om det handlar om mindre administrativa projekt eller stora investeringsprojekt.

Läs mer

Målstyrning

Med Målstyrning kan du enkelt sätta egna och gemensamma mål och effektivt kommunicera strategier till hela organisationen. Verktyget är dynamiskt och stödjer organisationens målstyrningsarbete från planering och utförande till uppföljning.

Läs mer

Hyra

INSIKT Hyra är ett komplett system för hyressättning enligt bruksvärdesprincipen. Produkten är lättanvänd och visuell och ger såväl interna medarbetare som hyresgäster tillgång till information rörande hyressättning och lägenhetens egenskaper. Information om den enskilde hyresgästens hyra kan enkelt publiceras via internet.

Läs mer

Komponent

INSIKT Komponent är ett webbaserat anläggningsregister för komponentindelade anläggningstillgångar. Som stöd för komponentavskrivning enligt K3 finns förutom komponentindelning även möjligheten att visa såväl skattemässiga som bokföringsmässiga värden.

Läs mer

Gör som marknadsledarna - använd INSIKT

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!