Sustainability reporting

Streamline your taxonomy reporting

 

Collect, document and report data according to the EU taxonomy in a user-friendly system.

Make it easy to report against the EU Green Taxonomy

With customized dashboards and customizable input methods, it becomes easy to involve the right people and create the insights required to reach new levels.

Avfall-UI-macbook-fade

Time-green-circle

Save time

INSIKT is packed with features that help you report and follow up faster and more accurately.

People-green-circle

Involve the right people

With advanced authorization control, you can easily involve more people in the work without being nervous that someone sees something they shouldn't.

Gear-green-circle

Reduce manual labour

Let the data flow into INSIKT and avoid manually collecting and compiling the data. Automatic data loading makes it easy to keep track.

Taxonomi-kpi

Keep track of what is green and what is not

Easily determine what is green and what is not while tracking its change over time. With all the data in one place, you quickly get an overview of sales (turnover), investments (CapEx) and operating costs (OpEx).

Automate the classification of objects

Let INSIKT classify objects for you. By connecting all your systems, INSIKT can itself calculate what classification an object has. This way you save a lot of time.

Automatiserad-klassificering-av-objekt-palegreen
Chart-gradient-green-square

Automatic compilation

Simple reporting

Avoid complicated compilation for reporting. INSIKT already contains all the financial data from the general ledger. Together with the entered data, all information is compiled and reported in accordance with requirements.

See the change over time

Because INSIKT saves all history, you can easily see how values ​​change over time and measure how your organization is developing.

Bars-gradient-green

Effektivisera sammanställning av data

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green

Fördela arbetet

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Growth-gradient-green

Väx och anpassa

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Efter nya direktiv från EU är det inte konstigt att begrepp som ESG blivit väldigt populärt. Denna ökade popularitet gör sig extra tydlig utifrån tre olika vinklar.

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Flow-gradient-green
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Frequently asked questions about taxonomy

What is EU taxonomy?

The EU's Green Taxonomy is a regulatory framework that establishes criteria for classifying economic activities as environmentally friendly and sustainable. It aims to promote and harmonize investments towards a more sustainable economy by creating a common standard for which activities contribute positively to the environment.

Which ones are covered by the EU taxonomy?

The EU's green taxonomy covers different economic activities and sectors. It strives to classify and identify which activities contribute substantially to the environmental goals of the EU's sustainability agenda. The sectors and activities covered include energy production, industries, transport, agriculture, the construction sector and other areas where the sustainability criteria can be applied. Organizations that fall under this need to report data in accordance with the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the EU's green taxonomy. The organizations that fall outside can choose for themselves whether they want to report this or not. The taxonomy is designed to provide guidance for investment and business decisions that promote the transition to a green and sustainable economy.

Take control of your data